Centrum Terapii „Domini” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenia dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i specjalistów. Tematami szkoleń są:

”ABC ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU„

 
Szkolenie zostało przygotowane dla osób pracujących na co dzień z dziećmi (nauczycieli, psychologów,
pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów), w tym zwłaszcza dla pracowników
przedszkoli, szkół, ośrodków, organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz
publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

TERMIN SZKOLENIA: 12-13.05.2018r. (sobota godz. 8:30 – 17:00, niedziela 9:00-15:30)
CENA: 270 zł

Tematyka spotkania:
1. Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera
2. Funkcjonowanie społeczne osób z ASD
3. Umiejętności zabawowe jako podstawa rozwoju społecznego i poznawczego
4. Kompetencje komunikacyjne – deficyty i terapia
5. Funkcjonowanie poznawcze (teoria umysłu, centralna koherencja, funkcje wykonawcze)
6. Stosowana Analiza Zachowania w edukacji i terapii
7. Praca nad trudnymi zachowaniami

osoby prowadzące: Katarzyna Filkiewicz – psycholog
Kamila Januć Mazurek – oligofrenopedagog
Anna Zabrocka – logopeda, oligofrenopedagog

„WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWA W UJĘCIU SENSORYCZNO-MOTORYCZNYM”

Termin: 29 wrzesień, godz: 9:00-15:00
Ilość osób: minimum 15
Czas trwania: 6 h
Koszt: 270 zł od uczestnika
Program szkolenia:
1. Posiłek- doświadczenia płynące z przyjmowani
a pokarmów, fundamenty
2. Kim jest niejadek? Niejadek niejedno ma imię
3. Wybiórczość pokarmowa- definicja, konsekwencje
4. Oznaki świadczące o tym, że dziecko może mieć problem z jedzeniem i nie jest zwykłym niejadkiem
5. Związek między doświadczeniami zdobywanymi w trakcie posiłków a integracją sensoryczną
6. Trudności pokarmowe – pierwsze sygnały
7. Komponenty wybiórczości pokarmowej ze szczególnym uwzględnieniem czynników sensoryczno-motorycznych
8. Sensoryczna awersja pokarmowa – sygnały alarmowe
9. Sensoryczna awersja pokarmowa – charakterystyka
10. Sekwencje sensoryczno – motorycznego rozwoju w aspekcie funkcji pokarmowych
11. Wybiórczość pokarmowa w ujęciu motorycznym – sygnały alarmowe
12. Wybiórczość pokarmowa w ujęciu motorycznym -charakterystyka
13. Diagnoza – podejście interdyscyplinarne
14. Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensorycznym – interwencja, terapia
15. Wybiórczość pokarmowa o podłożu motorycznym – interwencja, terapia
16. Charakterystyka programu STEP +, Food Chaining
17. Zasady rozszerzania diety
18. Interdyscyplinarne podejście do terapii
19. Dyskusja/ pytania
Prowadząca: Marta Baj – Liederlogopeda wczesnej interwencji, terapeuta Integracji Sensorycznej,
terapeuta ręki, Certyfikowany Nauczyciel masażu Shantala Special Care, terapeuta karmienia, terapeuta Empathy Dolls

” ABC EMOCJI DZIECKA”

      Szkolenie skierowane do rodziców dzieci w wieku 2 – 6 lat, skoncentrowane na sferze emocjonalnej
procesu wychowawczego, dające możliwość poznania strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
Termin spotkania: 09.06.2018 r. (godz. 9-12:30)
Koszt: 70 zł/os
Tematyka spotkania:
1. Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
2. Rola granic w relacji z dzieckiem
3. Rodzaje postaw rodzicielskich
4. Praca nad zachowaniami trudnymi
5. Kara a konsekwencja
6. Zachęcanie dziecka do współpracy

Prowadząca: Katarzyna Filkiewicz-psycholog

Wypełniony formularz zgłoszenia: zgłoszenie na szkolenie proszę przesłać pod adres Poradni: centrumdomini@gmail.com

W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników, poinformujemy drogą mailową osoby, które nie zakwalifikowały się na dane szkolenie, o innych jego terminach ( decyduje kolejność zgłoszeń).

Na ewentualne Państwa Pytania odpowiemy pod numerem telefonu 696 444 453.