Specjalistyczna porada:                     

 • psycholog 100 zł
 • logopeda/neurologopeda 100 zł
 • pedagog/pedagog specjalny 80 zł

 

Wystawienie opinii po konsultacji:

 • psychologicznej/logopedycznej/pedagogicznej 50- 70 zł

 

Badania:

 • diagnoza kliniczna w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • diagnoza funkcjonalna 300 zł
 • diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej (SI) 300 zł

 

 

Terapia indywidualna:

 • terapia psychologiczna 90zł
 • terapia pedagogiczna 80zł
 • terapia logopedyczna 80zł
 • terapia integracji sensorycznej (SI) 80zł

 

Terapia grupowa (4-6 os.):

 • Trening Umiejętności Społecznych 40 zł/os.
 • Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 30 zł/os.
 • Zajęcia sensomotoryczne 40 zł/os.
 • Sensoplastyka 40 zł/os.

 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (bezpłatne)

Czytaj więcej

 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. (bezpłatne)

Czytaj więcej