Centrum Terapii „ Domini” zostało stworzone z myślą o  dzieciach, młodzieży i ich rodzicach. Naszym głównym celem jest niesienie pomocy oraz wsparcia wszystkim, którzy tego potrzebują.

Nasza placówka to miejsce przyjazne, skupiające ekspertów, pasjonatów, pełnych miłości i wrażliwości dla drugiego człowieka.

Prowadzimy działania z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, poradnictwa specjalistycznego, szkoleń i warsztatów oraz grup wsparcia.

Nasze założenie to praca zespołowa przy aktywnym udziale rodziców. Terapia  dziecka nie jest drogą, którą musimy iść samotnie. Razem możemy zrobić to, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami.